Siste nytt

Nyhetsarkiv

Historikk

Tor Paulsen startet med lastebil i 1962, mens familien ennå bodde i Mo i Rana.

I 1967 flyttet familien til Leivset på Fauske. Grunnen til at vi flyttet var at
vi fikk fast kjøring av bjerkeved til sponplatefabrikken på Rognan i Saltdal kommune.

På dette tidspunktet hadde firmaet 2 biler. Bedriften ble da drevet fra hjemmet med en tidligere fjøs som verksted.

I 1980 ble firmaet etablert som aksjeselskap med de to eldste sønnene Finn Ove og Geir som aksjonærer.

I 1985 ble det bygget nytt verksted og administrasjonsbygg i Skysselvika, som er firmaets base i dag.

I 1988 dør Tor Paulsen, kun 60 år gammel og driften av firmaet overtas av barna.

I 1990 overfører enken Aud Paulsen sine aksjer til barna og Ragnhild og Tor Audun blir også medeiere.

Tømmertransporten har gått som en rød tråd gjennom hele firmaets eksistens og firmaet har i dag 2 tømmerbiler i transport for Norsk Energigjenvinning AS (NEG),JArle Brennbakk trsp.AS og noen private kunder.

Vi transporter også flis til Sverige og material i retur ..på oppdrag for Brennbakk transport .

Siden 1992 har vi kjørt fast for Nordland Betongelement i Kjøpsvik med 3 biler.

1 tankbil kjører for Minol (selskap under Esso)

Siden 2010 har vi drevet transport av virke til Elkem Salten Verk for
Norsk Energigjenvinning AS

.